اعضای هیئت علمی انجمن خون و سرطان کودکان ایران (استان چهارمحال و بختیاری)

نام و نام خانوادگی دکتر کیانوش فکری
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر احمد محمدی آشیانی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی