سمینار مراقبت های تسکینی و حمایتی در کودکان (Palliative) در تاریخ 3 شهریورماه 1401 با حضور اساتید متخصص و فوق تخصص در دفتر انجمن برگزار گردید.

دكتر عادله رضا قلي زاده (مديريت عالئم تنفسي در طب حمايتي و تسكيني)

دكتر ندا عشايري (مديريت عالئم گوارشي در طب حمايتي و تسكيني)

دكتر عادله رضا قلي زاده (نحوه مراقبت مراحل آخر زندگي end of life)

دكتر پونه پيرجاني (مراقبت خانواده و خواهر و برادرهاي بيمار)

دكتر مريم مظلوم (آماده سازي براي مرگ قريب الوقوع)