سمپوزیم (تصویربرداری و درمانهای مبتنی بر پزشکی هسته ای در بدخیمی های کودکان) در تاریخ 19 آبان ماه با حضور اساتید متخصص و فوق تخصص در دفتر انجمن با سخنرانی اساتید ذیل برگزار گردید.

دکترمحمد فرانوش (معرفی کیس تومور نورواندوکرین)

دکتر فاطمه کاغذچی (کاربردهای پزشکی هسته ای در انکولوژی اطفال)

دکتر زهره آدینه پور (نقش پت اسکن در بدخیمی های کودکان)

دکتر قاسمعلی دیوبند (رادیونوکلایدتراپی در بدخیمی های کودکان)

دکتر بی بی شهین شمسیان (معرفی کیس نوروبلاستوم)

آرشیو عکس از سمپوزیوم