وبینار (ارائه تازه ترین یافته های علمی و عملی بیماری CML) در تاریخ پنج شنبه 22 دی ماه 1401 در دفتر انجمن ساعت 11 صبح برگزار می گردد.

دکتربهزاد پوپک (Molecular monitoring of CML)

دکتر غلامرضا باهوش (Clinical Management of Pediatric CML)