اعضای هیئت علمی انجمن خون و سرطان کودکان ایران (استان همدان)

نام و نام خانوادگی دکتر حسین اصفهانی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی