سمینار برخورد با بیمار مبتلا به پان سیتوپنی در تاریخ 6 مرداد ماه با حضور اساتید تخصص و فوق تخصص در دفتر انجمن برگزار گردید.

دکتر عزیز اقبالی (Case presentation)

دکتر پرستو ملائی توانا (RV thrombosis in ALP poisoning)

دکتر بابک عبدالکریمی (Case presentation)