اعضای هیئت علمی انجمن خون و سرطان کودکان ایران (استان مرکزی)

نام و نام خانوادگی دکتر وحید فلاحتی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی