اعضای هیئت علمی انجمن خون و سرطان کودکان ایران(استان لرستان)

نام و نام خانوادگی دکتر بابک عبدالکریمی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی