اعضای هیئت علمی انجمن خون و سرطان کودکان ایران(استان قم)

نام و نام خانوادگی دکتر سیّد کمال الدّین اسحق حسینی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی