اعضای هیئت علمی انجمن خون و سرطان کودکان ایران(استان سمنان)

نام و نام خانوادگی دکتر ماندانا تسبیحی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی