اعضای هیئت علمی انجمن خون و سرطان کودکان ایران (استان زنجان)

نام و نام خانوادگی دکتر کامبیز داوری
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی