اعضای هیئت علمی انجمن خون و سرطان کودکان ایران (استان بوشهر)

نام و نام خانوادگی دکترنادر شکیب آ زاد
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر غلامرضا فتح پور
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی