اعضای هیئت علمی انجمن خون و سرطان کودکان ایران (استان گلستان)

نام و نام خانوادگی دکتر نرگس بیگم میر بهبهانی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رتبه علمی استاد
نمایه علمی