اعضای هیئت علمی انجمن خون و سرطان کودکان ایران(استان البرز)

نام و نام خانوادگی دکتر صباحت حقی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی