برنامه علمی یکروزه با موضوع (کیس نادر) در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ماه ۱۳۹۶ در محل انجمن با حضور بیش از ۱۵ نفر از اساتید هماتولوژی و سایر رشته ها توسط آقای دکتر مهرداد بحرآبادی و سرکار خانم دکتر الهام شاه قلی برگزار گردید.

 

دکتر مهرداد بحر آبادی (  Musculoskeletal tumor presentationمعرفی کیس)

دکتر الهام شاه قلی (Puzzling Phenomenon)

 

آرشیو عکس از همایش

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :