اولین همایش سراسری پزشکان درمانگر تالاسمی ایرانمهر ۹۶ (روز اول شنبه ۲۹/۷/۹۶)

جلسه اول –  هیأت رییسه: دکتر ابوالقاسمی،  دکتر چراغعلی ، دکتر میربهبهانی
ساعت عنوان سخنران سمت/تخصص دریافت فایل
۱۰:۰۰-۹:۳۰ اپیدمیولوژی تالاسمی در ایران و جهان دکتر ابوالقاسمی رییس انجمن خون و سرطان ایران
۱۰:۳۰-۱۰:۰۰ انواع سندرم های بتا تالاسمی و علایم بالینی (ماژور) دکتر مژگان هاشمیه خون و سرطان اطفال
۱۱:۰۰-۱۰:۳۰ سندرم های تالاسمی آلفا و علایم بالینی دکتر آزیتا آذرکیوان خون و سرطان اطفال
۱۱:۳۰-۱۱:۰۰ استراحت و پذیرایی
۱۲:۰۰-۱۱:۳۰ پیشگیری و درمان پوکی استخوان در تالاسمی دکتر بردبار خون و سرطان اطفال
۱۲:۳۰-۱۲:۰۰ گروههای فرعی در تزریق خون تالاسمی آقای دکتر مصطفی مقدم آزمایشگاه انتقال خون
جلسه دوم –  هیأت رییسه:دکتر علیزاده،  دکتر احسانی ، دکتر فرانوش
۱۴:۲۰-۱۴:۰۰ درمان های جدید در تالاسمی دکتر ابوالقاسمی/دکتر میربهبهانی خون و سرطان اطفال
۱۴:۴۰-۱۴:۲۰ ناباروری و مراقبتهای حین بارداری در تالاسمی دکتر صدیقه حنطوش زاده پریناتولوژست
۱۵:۰۰-۱۴:۴۰ پاتوفیزیولوژی اختلالات ژنتیکی و موتاسیونهای تالاسمی آلفا و بتا  دکتر آزیتا آذرکیوان حون و سرطان اطفال
۱۶:۰۰-۱۵:۰۰ پرسش و پاسخ

 

 روز دوم یکشنبه ۳۰/۷/۹۶

جلسه اول –  هیأت رییسه:دکتر کیخایی- دکتر احسانی- دکتر ثمین علوی
ساعت عنوان سخنران سمت/تخصص دریافت فایل
۸:۵۰-۸:۳۰ درمان های القا کننده هموگلوبین F دکتر احسانی خون و سرطان اطفال
۹:۱۰-۸:۵۰ تصویر برداری قلب و کبد/بار آهن قلب دکتر علیزاده کاردیولوژیست
۹:۳۰-۹:۱۰ عوارض کبدی در تالاسمی دکتر سید موید علویان فوق تخصص گوارش
۱۰:۰۰-۹:۳۰ عوارض غددی در کودکان تالاسمی دکتر آریاستوده فوق تخصص غدد
۱۱:۰۰-۱۰:۳۰ استراحت و پذیرایی
۱۱:۲۰-۱۱:۰۰ عوارض تزریق خون دکتر فرانوش خون و سرطان اطفال
۱۱:۵۰-۱۱:۲۰ سیکل سل، تعریف، علایم و درمان دکتر بیژن کیخایی خون و سرطان اطفال
۱۲:۱۰-۱۱:۵۰ ناباروری در بیماران مذکر تالاسمی دکتر سعید آراسته اورولوژیست
۱۲:۳۰-۱۲:۱۰ آلو ایمیونیزاسیون در تالاسمی دکتر آزیتا آذرکیوان خون و سرطان اطفال
جلسه دوم – هیأت رییسه:دکترارزانیان – دکتر کیخایی- دکتر آذرکیوان
۱۴:۳۰-۱۴:۰۰ اسپلنکتومی در تالاسمی اینترمدیا و ماژور دکتر نادری خون و سرطان اطفال
۱۵:۰۰-۱۴:۳۰ مدیریت درمان در شکایات مهم بیماران تالاسمی دکتر آزیتا آذرکیوان خون و سرطان اطفال
۱۵:۳۰-۱۵:۰۰ معرفی برنامه کشوری تالاسمی و چالشها دکتر اشرف السادات سماوات متخصص اطفال/ رییس اداره ژنتیک
۱۶:۰۰-۱۵:۳۰ پرسش و پاسخ

 

 روز سوم دوشنبه ۱/۸/۹۶

جلسه اول- هیأت رییسه: دکتر بدیعی- دکتر شمسیان- دکتر عشقی
ساعت عنوان سخنران سمت/تخصص
۹:۰۰-۸:۳۰ تالاسمی اینتر مدیا دکتر مهران کریمی خون و سرطان اطفال
۹:۳۰-۹:۰۰ درمان آهن زدایی در بیماران تالاسمی دکتر پیمان عشقی/دکتر ثمین علوی خون و سرطان اطفال
۹:۳۰-۱۰:۰۰ درمان آهن زدایی در بیماران تالاسمی دکتر زهرا بدیعی خون و سرطان اطفال
۱۰:۱۵-۱۰:۰۰ روشهای بررسی و ارزیابی بار آهن دکتر ثمین علوی خون و سرطان اطفال
۱۰:۴۵-۱۰:۱۵ استراحت و پذیرایی
جلسه دوم- هیأت رییسه:دکتر عقیقی- دکتر ابوالقاسمی- دکتر مهرور
۱۱:۱۵-۱۰:۴۵ پیوند سلولهای بنیادی در بیماران بتا تالاسمی دکتر شمسیان/ دکتر مهشید مهدیزاده خون و سرطان اطفال
۱۱:۳۰-۱۱:۱۵ رشد و نمو و تغذیه در بیماران تالاسمی دکتر مهرور خون و سرطان اطفال
۱۲:۰۰-۱۱:۳۰ انتظارات معاونت درمان از تیم درمانگر تالاسمی دکتر کرمانچی مشاور محترم معاون درمان در امور بیماریها
۱۲:۳۰-۱۲:۰۰ پرسش و پاسخ