برنامه علمی ماهانه انجمن با موضوع (کیس های نادر و جالب) دارای امتیاز بازآموزی روز پنج شنبه مورخ ۲۶ مهرماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۱ در محل انجمن  برگزار می گردد.  با تشکر از حضور شما

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :