کنگره  (درمان‌های حمایتی در بدخیمی‌های کودکان) از ۲۷ تا ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۸ به‌ میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برگزار گردید.

دکتر حسن ابوالقاسمی رئیس انجمن خون و سرطان کودکان ایران در گفتگو با خبرنگار وب دا گفت: از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برای این کنگره خوب که منحصر به فرد هست تشکر می کنیم و واقعا مدتها هست که می خواهیم فرهنگ طب حمایتی را در کشور جا بیاندازیم به خصوص در حوزه اطفال پشرفت های خوبی در سرطان ایجاد شده و بیماران سرطانی الان درمان می شوند و بیش از ۸۰ درصد آنها کاملاً بهبود پیدا می کنند.

وی تصریح کرد: برای مدیریت رنج ناشی از عوارض بیماری و مسائل عاطفی و روانی حاکم بر بیماران و خانواده های آنان نیاز به این بود که همایشی در این موارد برگزار شود که معمولاً تا الان در همایش های ما این مطالب خیلی کم بود و این کنگره در طول سه روز به طب حمایتی و تسکینی در حوزه کودکان اختصاص یافته که قدم مبارکی است که برای اینکه در آینده این موضوع جدی تر گرفته شود و همکاران ما در شهرستان ها بتوانند واحدهایی را برای طب حمایت تسکینی ایجاد کنند و خدماتی را هم به شکل سرپایی بخصوص به صورت درمان در منزل و هم به صورت بخش های ویژه بتوانند تاسیس کنند و طب حمایتی بتواند جایگاه خودش را در بیمارستان های ما به خصوص در طب هماتولو‍‍ژی آنکولوژی پیدا نماید و این شروع خوبی است.

 

دبیر علمی کنگره درمانهای حمایتی در بدخیمی های کودکان در خصوص کنگره به خبرنگار ایرنا گفت: ۱۱۸ مقاله از سراسر  ایران و کشورهای مختلف از جمله ترکیه، کشورهای اروپایی و آمریکایی به این کنگره ارسال شده است.

دکتر ساسان حجازی افزود: از این تعداد، ۲۳ مقاله به صورت سخنرانی و ۹۵ مقاله نیز به صورت پوستر الکترونیکی در اپلیکیشن خاص به نمایش گذاشته شد. کنترل عوارض عفونی در درمان سرطان،کنترل درد سرطان، کنترل تهوع و استفراغ در درمان سرطان، پیشگیری از نارسایی ارگان‌ها در درمان سرطان، استفاده از محصولات خونی در درمان سرطان، ایمونیزاسیون در سرطان اطفال، استفاده از فاکتورهای رشد هماتوپونیک سرطان، حمایت روانی از بیماران سرطانی اطفال و خانواده آنان، اخلاق پزشکی در درمان سرطان، حمایت روانی از بیماران سرطانی اطفال و خانواده آنان، اخلاق پزشکی در درمان سرطان های اطفال و مراقبت های پرستاری در درمان سرطان‌های اطفال از محورهای این کنگره بود. سرطان های اطفال یکی از مهمترین سرطان ها و بدخیمی ها به شمار می رود و سالانه دهها هزار نفر در جهان به این بیماری مبتلا میشوند.

 

 

 

آلبوم تصاویر

 

 

 

کتابچه همایش                 

 

 

تاریخساعتسخنران موضوع سخنران
98/06/27 (Panel One) 9:15-9:40Dr. Hassan AbolghasemiApproach to the Cancer Patient with Febrile Neutropenia
98/06/27 (Panel One) 9:40-9:50Dr.Aziz EghbaliComparison of the Effects of Pegylated Granulocyte-Colony Stimulating Factor and Granulocyte-Colony Stimulating Factor on Cytopenia Induced by Chemotherapy in Children with Solid Tumorus
98/06/27 (Panel One) 9:50-10:00Dr.Narges Beigam MirbehbahaniComparative study of (5 two doses of filgrastim and 15 Microgram/ kg) on absolute neutrophil count in children with cancer
98/06/27 (Panel One) 10:00-10:10Dr. Mehran NorooziComparison the relationship between procalcitonin and CRP with prognosis of children admitted with fever and neutropenia at oncology ward
98/06/27 (Panel One) 10:10-10:20Dr. Mahdi ShahriariEffect of Chamomile (Matricaria chamomilla L.) on Chemotherapy-Induced Neutropenia in Pediatric Leukemia Patients: a Randomized Triple-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial
98/06/27 (Panel One) 10:20-10:30Dr.Azim MehrvarReport of a Known Case of Recurrent Acute Myeloid Leukemia with BK Virus grade IV Hemorrhagic Cystitis after Allogenic Transplantation with Dramatic Response to IV and
98/06/27 (Panel Two) 11:00-11:10Dr.Mehran NorooziCase Report
98/06/27 (Panel Two) 11:10-11:40Dr.T.Lehrnbecher Diagnostic and therapeutic approach to neutropenic patient suspected to have fungal infection
98/06/27 (Panel Two) 11:40-11:50Dr.Ebrahim SadeghiDetermining the Susceptibility Pattern of Different Candida Species, Isolated From Hospitalized Immunocompromised Patients in Urmia Hospitals, to Antifungal Drugs
98/06/27 (Panel Two) 11:50-12:10Dr. Mozhgan HashemiehInfectious Complications of Permanent Central Venous Catheters
98/06/27 (Panel Two) 12:10-12:20Mohammad Soleiman SoltanpourCorrelation between Vaccination status and the Risk of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia
98/06/27 (Panel Two) 12:20-12:40Dr. B.Shahin ShamsiyanCMV in Pediatric Hematopoietic Stem Cell Transplantationt
98/06/27 (Panel Two) 12:40-13:05Dr.Mahshid MehdizadehInfectious Complications after Hematopoietic Stem Cell Transplantation
98/06/27 (Panel Two) 13:05-13:15Dr. Ahmad Tamaddoni Hematopoietic Stem Cell Transplant (HSCT) Outcome in Amirkola Children Hospital
98/06/27 (Panel Three) 14:30-15Dr.Peyman EshghiDiagnosis and Management of Thrombotic Events in Pediatrics Cancer
98/06/27 (Panel Three) 15-15:30Dr.Ali EhsaniThrombosis in Wilm,s Tumor: Review and Case Presentation
98/06/27 (Panel Three) 15:30-15:50Dr.Mohammad Kaji YazdiManagement Porto-A-Cath Devices for Intravenous Chemotherapy
98/06/28 (Panel one) 8:00-8:30Dr. Samin Alavi Tumor lysis Syndrome
98/06/28 (Panel one) 8:30-8:40Dr.Sasan HejaziCase Report
98/06/28 (Panel one) 8:40-9:10Dr. Ahmadali Nikibakhsh Nephrotoxicity in Pediatric Cancer Patients
98/06/28 (Panel one) 9:10-9:20Dr.Alireza MoafiAssessment of acute kidney injury by urinary β2-MGand NAG in childhood cancer patients prescribed with Cisplatin, Carboplatin and Ifosfamide as the chemotherapeutic agents
98/06/28 (Panel one) 9:20-9:30Dr.Hossein EsfahaniA Case Report of Pneumothorax and Acute Kidney Injury in the Early Phase of Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) Induction Therapy Due to AspergillusFumigatus and Pneumocystis Jirovecii Co-Infection
98/06/28 (Panel one) 9:30-9:50Dr.Nader ShakibazadGynecomastia as a Late Complication of Childhood Cancer and its Treatment that Can Affect the Quality of Life of Male Survivors
98/06/28 (Panel one) 9:50-10:00Dr.Babak AbdolkarimiEvaluation of Wound Healing Effect of Topical Abookhalsa Ointment Pediatric Oncology
98/06/28 (Panel Two) 11:00-11:10Dr.Farid GhazizadehCase Report
98/06/28 (Panel Two) 11:10-11:30Dr. Ali Zolfi GolCardiac Toxicity in Pediatric Cancer Patients
98/06/28 (Panel Two) 11:30-11:40Dr. Rouhangiz SorkhabiChildhood Malignancy and Cardiotoxicity of Anthracyclines
98/06/28 (Panel Two) 11:40-11:50Dr.Hassan Mahmoodi NesheliPlasmapheresis, as a Treatment of Oncaspar induced Hypertriglyceridemia in Acute Lymphoblastic Leukemia
98/06/28 (Panel Two) 11:50-12:10Dr.Farid GhazizadehThe Effect of Milk Thistle on Chemotherapy-Induced Hepatotoxicity in Childrenwith Acute Lymphoblastic Leukemia
98/06/28 (Panel Two) 12:10-12:20Dr.Amirataollah HiradfarThe effect of mucoadhesive gel containing satureja hortensis extract of 1% on severity of chemotherapy-induced mucositis pain in children: A double-blind clinical trial study
98/06/28 (Panel Two) 12:20-12:30Dr.Jacek ToporskiSupportive care Practices for Hematopoietic Stem Cell Transplantation
98/06/28 (Panel Three) 14:30-14:50Dr.Mamak TahmasebiPain Control in Pediatric Cancer Patients
98/06/28 (Panel Three) 14:50-15Dr.Aziz EghbaliEffect of Aprepitant on Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting in Children with Malignancy
98/06/28 (Panel Three) 15-15:10Dr.Neda AshayeriGinger Relieve Chemotherapy Induced Nausea and Vomiting (CINV) in Children: A Randomized Clinical Trial
98/06/28 (Panel Three) 15:10-15:30Dr.Azita Azarkeivan Application of patient blood management (PBM)for the usage of blood components in the field of pediatric oncology
98/06/28 (Panel Three) 15:30-15:40Hamideh GoliThe Effect of Distraction on Physiologic Parameters in Children Undergoing Painful Procedures in the Oncology Department: Randomized Controlled Trial
98/06/28 (Panel Three) 15:40-15:50Dr.Farhad MadaniDiarrhea Management in Pediatric Cancer Patients
98/06/29 (Panel one) 8:00-8:20Dr.Gul Beyaz CanPalliative Care in Turkey
98/06/29 (Panel one) 8:20-8:40Dr. Neriman AkyolcuSupportive Care Interventions in Taste and Smell Alterations in Childhood Cancer and Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A narrative Review
98/06/29 (Panel one) 8:40-8:50Dr.Jafar MoghaddasiFamily-Centered Empowerment Program Design for the Care of Children with Acute lymphoblastic leukemia: a Descriptive Exploratory Study
98/06/29 (Panel one) 9:20-9:30Dr.Haleh GhavamiSupportive Care for Malnutrition in Childhood Cancer: A Narrative Review
98/06/29 (Panel Two) 10:30-10:50Dr.Arezou KianiPsychologic Support in pediatric Cancers for patient and family
98/06/29 (Panel Two) 10:50-11:00Dr.Hooshmand EbrahimiPsychological Support of a Child with Cancer to Cope with School: a Case Report
98/06/29 (Panel Two) 11:10-11:25Dr.Behzad BushehriOrganizing Palliative Care in the Rural Areas of Iran: are Family Physicians –Based Approaches Suitable?
98/06/29 (Panel Two) 11:55-12:10Dr.Jabbari,Fariba BakhshianOrganizing Palliative Care in the Rural Areas of Iran: are Family Physicians –Based Approaches Suitable?
98/06/29 (Panel Two) 12:55-13:25Dr.Siamak SalehiInvestigational Medicinal Products (IMP) Nucleic Acids, Genes, Cells and Peptides for Immune Gene Therapy of leukaemia, solid tumours and in regenerative medicine
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :