کنگره ۲ روزه با موضوع (تالاسمی و هموگلوبینوپاتی ها)

روز اول: با موضوع (وبینار مدیریت بالینی تالاسمی) به شناسه بازآموزی ۱۷۷۸۶۰ در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۰

روز دوم: با موضوع (وبینار تازه های تالاسمی) به شناسه بازآموزی ۱۷۷۸۶۲ در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۰

تاریخساعتعنوان سخنرانیسخنرانعکس
11 اسفند8:05-8:15خیر مقدم و افتتاحیه سمیناردکتر حسن ابوالقاسمی
11 اسفند8:30-8:45تاریخچه درمان تالاسمی در ایراندکترمحمدتقی ارزانیان
11 اسفند8:45-10:45پانل «ارزیابی وضعیت آهن وشلاتورهای آهن در تالاسمی»
- (معرفی کیس) دکتر حسن ابوالقاسمی
- (معرفی کیس) دکتر محمدعلی احسانی
- (معرفی کیس) دکتر حسین کرمی
- (معرفی کیس) دکتر مژگان هاشمیه
اعضای پانل:
دکترمحمدتقی ارزانیان- دکتر حسن ابوالقاسمی- - معرفی کیس دکتر محمدعلی احسانی
- معرفی کیس دکتر حسین کرمی- معرفی کیس دکتر مژگان هاشمیه-
11 اسفند11:20- 11:00ایمنی و میزان دسترسی خون در بیماران تالاسمیدکتر پیمان عشقی
11 اسفند11:40- 11:20درمان تزریق خون در تالاسمیدکتر بیژن کیخائی
11 اسفند12:10- 11:40تالاسمی انترمدیادکتر عزیز اقبالی
11 اسفند13:00- 12:10پانل «درمان وعوارض تالاسمی انترمدیا»
- معرفی کیس - دکتربیژن کیخایی
اعضای پانل:
- دکتر محمد تقی ارزانیان
- دکتر حسن ابوالقاسمی
- دکتربیژن کیخایی
- دکتر آزیتا آذرکیوان
- دکتر یوسف توکلی فر
- دکتر عظیم رضامند
11 اسفند13:00-13:40مشکلات بلوغ و باروری در تالاسمی و عوارض آندوکرین در بیماری تالاسمیدکتر داود امیرکاشانی
11 اسفند14:00- 13:40مشکلات قلبی در بیماری تالاسمیدکتر رویا عیسی تفرشی
11 اسفند15:00-15:30ترومبوز در بیماران تالاسمیدکتر پیمان عشقی
11 اسفند15:30-16:00مدیریت آلوایمونیزاسیون در تالاسمیدکتر مجید نادری
12 اسفند8:30-9:15دکتر مهران کریمی: ژن درمانی در تالاسمی و سیکل سل
12 اسفند9:15-9:45ژن درمانی در تالاسمیدکتر داود بشاش
12 اسفند9:45-10:15پیوند سلول های بنیادی در درمان تالاسمیدکتر بی بی شهین شمسیان
12 اسفند10:45 - 10:15PDE9 inhibitor و درمانهای جدید در بیماری تالاسمی دکتر محمد فرانوش
12 اسفند11:15- 11:00عفونت کووید-19 و تالاسمیدکتر پرستو ملایی توانا
12 اسفند11:30- 11:15پیشگیری از تالاسمی در ایران موفقیت ها وچالش هادکتر محمود هادی پور دهشال
12 اسفند12:00- 11:30Dr. Michael Angastiniotis: The challenges of thalassaemia prevention in developing countries
12 اسفند12:00-12:30Dr. Androula Eleftheriou: The unmet needs of thalassaemia today: TIF’s Global thalassemia review 2021
12 اسفند12:30-12:50اختلالات روانی در تالاسمی وابسته به تزریق خوندکتر محمدرضا بردبار (مقاله)
12 اسفند12:50-13:00عوارض تزریق خوندکتر آتبین لطیفی
12 اسفند13:00-13:10ارزیابی سطح فولیک اسید وهموسیستین درتالاسمی ماژور قبل و بعد از قطع مکمل فولاتدکتر بهرام دربندی (مقاله)
12 اسفند13:10-13:20بررسی تاثیر گیاه عصاره کاسنی در کاهش فریتین سرم در مبتلا بیماران تالاسمی دکتر ندا عشایری (مقاله)
12 اسفند14:10-14:20تشخیص هموگلوبین بارت وهموگلوبین اچ با الکتروفورز کاپیلاری دراردبیلدکتر افشین فتحی (مقاله)
12 اسفند14:30-14:40نقش آل آرژنین خوراکی برعملکرد قلبی بیماران تالاسمیدکتر مریم شمس پور (مقاله)
12 اسفند14:40-14:55مدیریت هموگلوبین Hدکتر فاطمه ملک
12 اسفند14:55-15:05بررسی ارتباط اضطراب ارتباطات اجتماعی در بیماران تالاسمیدکتر شیوا نظری
12 اسفند15:05-15:15باروری وبارداری در تالاسمیدکترآزیتا آذرکیوان
12 اسفند15:15-15:30داروهای القا کننده تولید هموگلوبین جنینیدکتر مهرپور مرادی

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :