کنفرانس یکروزه ترومبوز به مناسبت روز جهانی ترومبوز ۲۲ مهر ۱۳۹۳ در تهران بیمارستان حضرت رسول اکرم ص با هدف آشنایی گروه های مختلف پزشکی با جنبه های گوناگون ترومبوز و پیدا کردن راهنمای ملی مشترک در درمان ترومبوز

مباحث علمی سمینار:
ترومبوز در سرطان

ترومبوز در تالاسمی

آمبولی ریه

ترومبوز در حاملگی

ترومبوز در جراحی

ترومبوز مغزی

آنتی کواگولان های خوراکی و تزریقی

پروفیلاکسی در ترومبوز

هموستاز در نفروباتی

غربالگری ترومبوز

آزمایشگاه و ترومبوفیلی

چالش های درمانی در ترومبوز

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :