کنفرانس علمی با موضوع (کیس های نادر و جالب) در روز پنج شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در محل انجمن با حضور بیش از ۲۰ نفر از اساتید هماتولوژی و سایر رشته ها توسط آقای دکتر حسن ابوالقاسمی و آقای دکتر  بابک عبدالکریمی ایراد سخنرانی کردند، برگزار گردید.

دکتر حسن ابوالقاسمی (معرفی کیس)

دکتر بابک عبدالکریمی (Case presentation)

 

آرشیو عکس از همایش

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :