برنامه علمی یکروزه با موضوع (نقص ایمنی واکسیناسیون- Vaccination in immunodeficiency) در تاریخ ۱۷ اسفندماه ماه ۱۳۹۶ در محل انجمن با حضور بیش از ۲۰ نفر از اساتید هماتولوژی و سایر رشته ها توسط آقای دکتر  بابک عبدالکریمی برگزار گردید.

دکتر بابک عبد الکریمی (Vaccination in immunodeficiency)

فایل های پیوست شده (با پسوندPDF)  (واکسیناسیون-نقص ایمنی) ( immunisation-2017-final)  (Updated-Oncology-Recommendations-Guidelines)

 

آرشیو عکس از همایش

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :