برنامه علمی ماهانه انجمن با موضوع (کیس های نادر و جالب) روز پنج شنبه مورخ ۱۸ مردادماه ۱۳۹۷ در محل انجمن با حضور اساتید هماتولوژی و انکولوژی توسط اساتید به شرح ذیل برگزار گردید.

دکتر حسن ابوالقاسمی (معرفی شیرخوار ۲۲ ماهه)

دکتر بابک عبدالکریمی (معرفی بیمار دختربچه ۳ ساله)

دکتر بابک عبدالکریمی (معرفی بیمار پسر بچه ۵ ساله)

آرشیو عکس از کنفرانس

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :