برنامه علمی ماهانه انجمن با ارائه (کیس های نادر و جالب) توسط جناب آقای دکتر نوربخش، جناب آقای دکتر دکتر کوثری (پاتولوژیست) و سرکار خانم شیوا نظری روز پنج شنبه مورخ ۱۸ مهرماه ۱۳۹۸ با حضور همکاران هماتولوژی و انکولوژی و سایر رشته ها در محل انجمن برگزار گردید.

برنامه سخنرانان: 

جناب آقای دکتر سید محمد کاظم نوبخش                  جناب آقای دکتر فرید کوثری                 سرکار خانم دکتر شیوا نظری 

 

 

آرشیو عکس از کنفرانس

 

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :