برنامه علمی ماهانه انجمن با ارائه کنفرانس (ژرم سل تومور) توسط جناب آقای عزیز اقبالی، جناب آقای دکتر خالق نژاد طبری، و سرکار خانم دکتر مهتاب رهبر، سرکار خانم دکتر بی بی شهین شمسیان، سرکار خانم دکتر مرضیه سبزه چیان، روز پنج شنبه مورخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ با حضور همکاران هماتولوژی و انکولوژی و سایر رشته ها در محل انجمن برگزار گردید.

جناب آقای عزیز اقبالی (NEW DRUGS IN THE TREATMENT OF ReLAPSED or refractory GERM CELL TUMOURS)             
جناب آقای دکتر خالق نژاد طبری (Teratomas and Other Germ CellTumor)
سرکار خانم دکتر مهتاب رهبر (Germ Cell Tumors)                                            
سرکار خانم دکتر بی بی شهین شمسیان ( Hematopoietic Stem Cell Transplantation  (HSCT)
سرکار خانم دکتر مرضیه سبزه چیان (Extra gonadal Germ Cell Tumor)

آرشیو عکس از کنفرانس

 

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :