برنامه علمی ماهانه انجمن با موضوع (لنفوم هوچکین) روز پنج شنبه مورخ ۹ اسفندماه ۱۳۹۷ با حضور همکاران هماتولوژی و انکولوژی، متخصصین در محل انجمن برگزار گردید.

برنامه سخنرانان: 

سرکار خانم دکتر صباحت حقی (Hodgkin Lymphoma in Children and Adolescents)

جناب آقای دکتر آبتین درودی نیا (PET/CT scan and Lymphoma)

سرکار خانم دکتر میترا قالیبافیان  (CHALLENGES IN PEDIATRIC HODGKIN LYMPOMA)

جناب آقای دکتر امیرعباس هدایتی اصل (Stem Cell Transplantation in Hodgkin’s Lymphoma)

آرشیو عکس از کنفرانس

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :