برنامه علمی یکروزه با موضوع (موتاسیون BRAF در بیماران هیستوسیتوز و تازه های درمان) در تاریخ ۹ آذرماه ۱۳۹۶ در محل انجمن با حضور بیش از ۳۰ نفر از اساتید هماتولوژی و سایر رشته ها توسط سرکار خانم دکتر بی بی شهین شمسیان و آقایان دکتر محمد کرامتی پور و معرفی موضوعات ذیل توسط اساتید برگزار گردید.

– دکتر بی بی شهین شمسیان: BRAF  (BRAF V600E) Mutation  in Histiocytosis  & New  Treatments

– دکتر محمد کرامتی پور: Genetics of Langerhance Cell Histiocytosis

 

آرشیو عکس از همایش

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :