مرکز تحقیقات بیماری های خونی مادرزادی کودکان کنفرانس علمی یک روزه با عنوان تازه های واکسیناسیون در کودکان نقص ایمنی اولیه، شیمی درمانی و پیوند  سلول های بنیادی خون سازبا همکاری مرکز تحقیقات عفونی اطفال  در تاریخ ۱۴ تیر ماه سال جاری در بیمارستان کودکان مفید، تالار قائم، با امتیاز بازآموزی برگزار خواهد نمود. به پیوست پوستر و برنامه جهت شرکت و اطلاع رسانی ارسال می گردد.

پیشاپیش از همکاری شما قدردانی بعمل می آید.

برنامه کنفرانس

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :