برنامه علمی ماهانه انجمن با موضوع (تازه های AML) در روز پنج شنبه مورخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۷ در محل انجمن با حضور اساتید هماتولوژی و انکولوژی توسط اساتید به شرح ذیل برگزار گردید.

دکتر عزیز اقبالی- Novel agents for the treatment of childhood acute

دکتر صباحت حقی- AML Classification

دکتر نوربخش- Treatment of Relapsed

دکتر امیرعباس هدایتی اصل -Hematopoietic stem cell transplantation for patients with AML

 

آرشیو عکس از کنفرانس

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :