برنامه علمی ماهانه انجمن با ارائه کنفرانس (نتایج پیوند سه مورد بیمار آنمی سیدروبلاستیک مادرزادی ) توسط خانم دکتر شمسیان خانم دکتر کاظمی اقدم (پاتولوژیست) و دکتر کرامتی پور(ژنتیک) ، روز پنج شنبه مورخ ۲۸ آذر ماه  ۱۳۹۸ با حضور همکاران هماتولوژی و انکولوژی و سایر رشته ها در محل انجمن برگزار گردید.

دکتر بی بی شهین شمسیان (Allogenic  HSCT  in Congenital Sideroblastic Anemia)

دکتر کاظمی اقدم (پاتولوژیست) (Genetics of Sideroblastic Anemia)

دکتر کرامتی پور (ژنتیک) (Sideroblastic Anemia hematology)

 

 

آرشیو عکس از کنفرانس

 

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :