پیرو درخواست وزارت بهداشت و موافقت رئیس انجمن جهت افزایش دانش و آگاهی درمانگران تالاسمی و ارتقاء سطح کیفی درمان تصمیم به برگزاری کارگاه های آموزشی منطقه ای تالاسمی در برگیرنده کلیه ی پزشکان و پرستاران و افراد دخیل در درمان بیماران تالاسمی در ۱۳ قطب دانشگاهی در سراسر کشور توسط انجمن خون و سرطان کودکان ایران و اداره بیماریهای خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گرفته شد. به موجب این تصمیم تعداد ۱۰۰۰ اسلاید جهت ارائه و سخنرانی توسط اساتید هماتولوژی کودکان و سایر رشته های درمانگر تالاسمی تهیه گردید که به علت تعدد مطلب و اسلایدهای تهیه شده جهت یکسان سازی و هماهنگی اقدامات اجرائی این کارگاه های آموزشی دو جلسه در دفتر انجمن در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ و ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۶ با حضور اساتید سخنران برگزار گردید.

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :