چهاردهمین همایش سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایران با موضوع بیماریهای گلبول سفید در کودکان در تاریخ ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۱ در هتل بزرگ ارم (سالن سپهر) برگزار می گردد.

اهداف برنامه در ۵ پنل با موضوعات (نوتروپنی- لنفوسیتوز- پیوند سلول های بنیادی- نقش سلول های NK- تب و نقایص ایمنی اولیه- بازوفیلی- مونوسیتوز- ائوزینوفیلی- لنفوپنی) توسط فوق تخصص های هماتولوژی و انکولوژی اطفال مورد بحث قرار می‌گیرد.

تاریخساعتسخنران موضوع سخنران
1401/11/27- پنل مقدمه ای بر اختلالات گلبول سفيد 8.15-8.45دكتر عظيم مهرورگلبول سفيد (توليد، مهاجرت)
1401/11/27- پنل مقدمه ای بر اختلالات گلبول سفيد 8.45-9.10دكتر سودابه حسینی رویکرد آزمایشگاهی بر گلبول سفيد
1401/11/27- پنل مقدمه ای بر اختلالات گلبول سفيد 9.10-9.30دکتر محمدعلی احسانیرويكرد تشخيصی نوتروپنی
1401/11/27- پنل مقدمه ای بر اختلالات گلبول سفيد 9.30-9.50دكتر فاطمه ملكنوتروپني دوره اي و مادرزادي
1401/11/27- پنل مقدمه ای بر اختلالات گلبول سفيد 9.50-10.10دكتر حسن ابوالقاسمينوتروپني اتوايمیون
1401/11/27- پنل مقدمه ای بر اختلالات گلبول سفيد 10.10-10.30دكتر مجيد نادرينوتروفيلي مزمن ايديوپاتيك
1401/11/27- پنل اختلالات نوتروفيل و نقش پیوند سلولهای بنیادی خون ساز 10.45-11.15دکتر نرگس بیگم میربهبهانیاختلالات نوتروفیلی اوليه (LADS,CGD,CHS, WHIN)
1401/11/27- پنل اختلالات نوتروفيل و نقش پیوند سلولهای بنیادی خون ساز 11.15-11.35دکتر عزیز اقبالیتب و نوتروپني (بعد از شیمی درمانی)
1401/11/27- پنل اختلالات نوتروفيل و نقش پیوند سلولهای بنیادی خون ساز 11.35-11.55دكتر بی بی شهین شمسیاننقش پيوند سلول هاي بنيادي در بیماریهای گلبول های سفید(1)
1401/11/27- پنل اختلالات نوتروفيل و نقش پیوند سلولهای بنیادی خون ساز 11.55-12.15دكتر هادی متقی پیشهنقش پيوند سلول هاي بنيادي در بیماریهای گلبول های سفید(2)
1401/11/27- پنل اختلالات نوتروفيل و نقش پیوند سلولهای بنیادی خون ساز 12.15-12.30دکتر مهشید مهدیزادهتزریق نوتروفیل در درمان تب و نوتروپنی شدید
1401/11/27- پنل اختلالات نوتروفيل و نقش پیوند سلولهای بنیادی خون ساز 12.30-12.40دکتر غلامرضا باهوشپیوند سلولهای بنیادی خونساز برای اختلالات مادرزادی نوتروفیل
1401/11/27- پنل سندرم هیپر ائوزینوفیلی و اختلالات میلو پرولفراتیو14.00-14.30 دکتر ثمین علویرویکرد به سندرم هایپرائوزینوفیلی
1401/11/27- پنل سندرم هیپر ائوزینوفیلی و اختلالات میلو پرولفراتیو14.30-14.50دكتر بيژن كيخائي بيماريهاي سيستميك و اختلالات لكوسيت
1401/11/27- پنل سندرم هیپر ائوزینوفیلی و اختلالات میلو پرولفراتیو14.50-15.10دکتر همایون یوسفیاثر هیدروکسی اوره بر بروز مولکولهای چسبان جدار سلولهای سفید خون در بیماران سیکل سل
1401/11/27- پنل سندرم هیپر ائوزینوفیلی و اختلالات میلو پرولفراتیو15.10-15.30دکتر ندا عشایریبیماریهای میلولنفوپرولیفراتیو
1401/11/27- پنل سندرم هیپر ائوزینوفیلی و اختلالات میلو پرولفراتیو15.30-15.45دكتر بابك عبدالكريميكمبود توام فاكتور هفت انعقاد خون و نوتروپني مادرزادي
1401/11/27- پنل سندرم هیپر ائوزینوفیلی و اختلالات میلو پرولفراتیو15.45-16.00دکتر کاوه جاسبگزارش یک مورد چدیاک هیگاشی ۱۳ ساله با بهبود علائم نورولوژیک بدنبال درمان
1401/11/28- پنل سایر اختلالات گلبول سفید8.00-8.20دکتر نادر شکیب آزادرویکرد به مونوسیتوز
1401/11/28- پنل سایر اختلالات گلبول سفید8.20-8.40دکتر افشین فتحیرویکرد به بازوفیلی
1401/11/28- پنل سایر اختلالات گلبول سفید8.40-9.00دكتر بابك عبدالكريميرویکرد به لنفوسیت و لنفوسیتوز
1401/11/28- پنل سایر اختلالات گلبول سفید9.00-9.10دکتر مرجان تگریان اصفهانینوتروپنی مادرزادی شدید همراه با ناهنجاریهای قلبی و کلیوی
1401/11/28- پنل سایر اختلالات گلبول سفید9.10-9.20دکتر احمد تمدنیپیوند مغز استخوان بیمار مبتلا به نوتروپنی شدید
1401/11/28- پنل سایر اختلالات گلبول سفید9.20-9.35دکتر شیوا نظری STAT3لکوپنی و نقص ایمنی
1401/11/28- پنل سایر اختلالات گلبول سفید9.35-9.50دکتر آرزو صیادانتخاب اهداکننده پیوند سلولهای بنیادی خون ساز در بیماران هماتولوژیک غیر بدخیم
1401/11/28- پنل پروفایل ژنتیک اختلالات گلبولهای سفید وNk Cell Therapy in Novel Management 10.30-11.00دكتر مرضيه ابراهيمينقش NK در بدن در تنظیمات سلولی
1401/11/28- پنل پروفایل ژنتیک اختلالات گلبولهای سفید وNk Cell Therapy in Novel Management 11.00-11.30دكتر محمد فرانوش نقش درمانی سلول NK در بیماران كانسر
1401/11/28- پنل پروفایل ژنتیک اختلالات گلبولهای سفید وNk Cell Therapy in Novel Management 11.30-12.00دكتر داود بشاشپروفايل ژنتيك بيماريهاي گلبول سفيد
1401/11/28- پنل پروفایل ژنتیک اختلالات گلبولهای سفید وNk Cell Therapy in Novel Management 12.15- 12.00دکتر حسن محمودی نشلیلنفوم غیرهوچکین با علائم اولیه جالب

برنامه همایش

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :