وبینار ITP management in paediatric patients در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰  با همکاری شرکت بهستان دارو برگزار گردید.

دکتر نرگس بیگم میربهبهانی: Paediatric ITP overview; epidemiology, diagnosis, physiopathology

دکتر فاطمه ملک: Update to paediatric ITP guidelines and recommendations

دکتر محمدرضا بردبار: Key paediatric clinical data

دکتر محمد فرانوش: Case based discussion

 

آرشیو عکس از وبینار

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :