وبینار معرفی کیس نادر و جالب دارای امتیاز بازآموزی در تاریخ ۲ دی ماه ۱۴۰۰ توسط انجمن خون و سرطان کودکان ایران با حضور اساتید فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی برگزار گردید.

دکتر حسن ابوالقاسمی (توسعه ی واکسیناسیونکرونا در جهان و ایران)

دکتر محمد فرانوش (مورد جالب هیستیوسیتوز)

دکتر بابک عبدالکریمی (معرفی بیمار پلی سیتمی ثانویه و کمبود فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین کا)

این خبر را به اشتراک بگذارید :