کنگره بزرگداشت پروفسور وثوق دارای امتیاز بازآموزی در تاریخ ۷ آبان توسط انجمن خون و سرطان کودکان ایران با همکاری گروه GPOH از آلمان‌ در‌ محل سالن صدف هتل هما تهران با حضور اساتید فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی برگزار شد .

timeSpeaker Topic
10:00-10:30Dr. Mashid Mehdizadeh Dr. Narges ShahsavaraniNOVARTISNew approaches in SAA management
10:45- 10:50Prof. Dr.  Mohammad Taghi ArzanianPediatric Hematologist Oncologist (Shahid Beheshti University) IranWelcome massage
10:50- 11:00Dr.  Maradawig AlebouyehPediatric Hematologist Oncologist (Shahid Beheshti University) IranWelcome massage
11:00- 11:30Prof. Dr.  khodamorad JamshidiTumor orthopedics and sarcoma surgery (Iran Medical University) IranOperative local therapy for osteosarcoma in Iran
11:30-12:00Prof. Dr.  Jendrik HardesTumor orthopedics and sarcoma surgery (University Hospital Essen) GermanyOperative local therapy for osteosarcoma
12:00- 12:30Prof. Dr. Stefanie Hecker-NoltingOncologist, Hematologist Immunologist (COSS study doctor at the Stuttgart Clinic – Olgahospital), GermanyModern treatment in osteosarcoma
12:30- 13:00Prof. Dr. Stefan BielackPediatric Hematologist Oncologist (head of the Department of Pediatric Oncology, Hematology, Immunology at the Stuttgart Cancer Center) GermanyRelapse in osteosarcoma What to do?
13:00-13:20  Dr. Azim Mehrvar  Pediatric Hematologist Oncologist (AJA University of Medical Sciences) IranOsteosarcoma during treatment ALL Case report
13:20 -13:40Prof. Dr. Mohammad FaranoushPediatric Hematologist Oncologist (Iran Medical University) IranSecondary osteosarcoma-case report
13:40-14:00Dr. Maryam TashvighiPediatric Hematologist Oncologist (Iranian Social Security Organization) IranQuestion & Answer
15:00-15:30Prof. Dr. Scott HowardPediatric Hematologist Oncologist (University of Tennessee Health Science Center) USAUpdate on ALL treatment
15:30-16:00Prof. Dr.  Scott Howard & Dr. Maryam TashvighiPediatric Hematologist OncologistQuestion & Answer
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :