سمپوزیوم (ایمونوتراپی در کانسر کودکان) در روز پنج شنبه  ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ با مشارکت شرکت آریوژن فارمد در سالن همایش شرکت برگزار گردید.

دکتر حسن ابوالقاسمی- Advances in pediatric cancers ,thalassemi and hemophilia

دکتر محمد علی احسانی-Immunotherapy in acute lymphocytic leukemia

دکتر بی بی شهین شمسیان-  Immunotherapy in neuroblastoma

دکتر امیرعباس هدایتی اصل- Immunotherapy in lymphoma Hodgkin & non hodgkin

دکتر محمد فرانوش- Immunotherapy in brain cancer

 

آرشیو عکس از وبینار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :