دکتر محمد سعید رحیمی نژاد در ششمین کنگره Siop Aisa در سال ۱۴ اسفند ماه ۱۳۸۸ در جزیره کیش برگزار گردید با موضوع «Effectiveness of zinc sulfate in chemotherapy induced hair loss» ایراد سخنرانی کردند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :