سمینار مراقبت های تسکینی و حمایتی در کودکان (Palliative) در تاریخ ۲۷ مرداد ماه با حضور اساتید تخصص و فوق تخصص در دفتر انجمن برگزار گردید.

دکتر مامک طهماسبی (ضرورت و مبانی طب تسکینی در کودکان)

دکتر فریدابولحسن قره داغی (مدیریت درد در انجام پروسیجرها)

دکتر فریدابولحسن قره داغی (مدیریت دردهای نوروپاتیک)

دکتر مامک طهماسبی (مدیریت درد مزمن /پیچیده)

دکتر فریدابولحسن قره داغی (انتخاب اپیوئید و تغییرات آن)

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :