برنامه علمی ماهانه انجمن با موضوع (کیس های نادر و جالب) در روز پنج شنبه مورخ ۷ تیر ماه ۱۳۹۷ در محل انجمن با حضور اساتید هماتولوژی و انکولوژی توسط اساتید به شرح ذیل برگزار گردید.

دکتر ندا عشایری (BK virus-associated hemorrhagic cystitis in children suffering  malignanciesThe report of three cases)
دکتر بابک عبدالکریمی (Simultaneously two different spinal tumor with abdominopelvic  tumor in NF1)
دکتر مرضیه سبزه چیان (نوزاد با ترومبوسایتوپنی و وجود بلاست در خون محیطی)

 

آرشیو عکس از کنفرانس

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :