آدرس انجمن: تهران-میرداماد- میدان مادر- خیابان وزیری پور- پلاک ۱۷-طبقه ۳-واحد ۸

کدپستی:۱۵۴۶۷۵۳۳۳۱

تلفن تماس: ۲۲۲۲۰۶۳۸ -۲۱-۰۰۹۸     ۲۲۲۷۵۹۱۷-۲۱-۰۰۹۸

ایمیل ما : Info@Iphos.ir