طی نامه شماره ۲۳۰۶/ف/ع/پ مورخ ۹۳/۱۲/۳ ریاست محترم فرهنگستان علوم پزشکی دکتر حسن ابوالقاسمی رئیس انجمن خون و سرطان کودکان ایران به عنوان عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی برگزیده شد.در متن این نامه آمده است:برادر ارجمند جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سلام علیکم با نهایت احترام به اطلاع می رساند جتاب عالی در هفتادو دومین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان مورخ ۹۳/۱۱/۳۰ به عنوان عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران برگزیده شده اید.ضمن عرض تبریک این حسن انتخاب، برای جناب عالی در انجام وظابف  و رسالت مهمی که به عهده دارید آرزوی توفیق دارم.

دکتر سید علیرضا مرندی

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :