برنامه علمی ماهانه انجمن با موضوع (کیس های نادر و جالب) روز پنج شنبه مورخ ۲۵ بهمن ماه۱۳۹۷ با حضور اساتید هماتولوژی و انکولوژی در محل انجمن برگزار گردید.

برنامه سخنرانان: 

سرکار خانم دکتر پرستو توانا (Maffucci Syndrome And Associated Morbidities)

جناب آقای دکتر بابک عبدالکریمی (Case presentation)

جناب آقای دکتر بابک عبدالکریمی (Case presentation)

آرشیو عکس از کنفرانس

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :