قابل توجه اساتید و اعضای محترم انجمن در مورد ارائه کیس و مطلب در برنامه هایی که عنوان و نام مسئول برگزاری ذکر شده مطالب مورد نظر خود را جهت جمع بندی و آماده سازی، برای مسئول برگزاری ارسال نمایید. در مورد برنامه های گزارش موردی نیز جهت ارسال مطالب، مانند برنامه های گذشته به اعضای محترم از طریق دفتر انجمن اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از توجه اساتید محترم

برنامه علمی آموزشی انجمن خون و سرطان کودکان ایران در سال ۱۳۹۶ (دارای امتیاز بازآموزی)

تاریخ
عنوان برنامه
مسئول برگزار کننده
۱۳۹۶/۰۲/۲۸
واکسیناسیون در کودکان سرطانی
دفتر انجمن
۱۳۹۶/۰۳/۲۵
آنمی های اتوایمیون
دکتر غلامرضا باهوش
۱۳۹۶/۰۵/۱۲
Personalized Medicine in Pediatric Cancer
دکتر غلامرضا باهوش
۱۳۹۶/۰۵/۱۲
Personalized Medicine in Pediatric Cancer
دکتر امیرعباس هدایتی اصل- دکتر پریچهر توتونچی
۱۳۹۶/۰۵/۲۶
گزارش موردی
دفتر انجمن
۱۳۹۶/۰۶/۱۶
تومورهای ژرم سل
دکتر عظیم مهرور
۱۳۹۶/۰۶/۲۲-۲۴
همایش هماتولوژی نوزادان
انجمن خون و سرطان کودکان ایران
۱۳۹۶/۰۶/۲۹
عفونت های مهاجم قارچی در کودکان
دفتر انجمن
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
NOACS
دکتر پیمان عشقی
۱۳۹۶/۰۹/۰۹
موتاسیون BRAF در بیماران هیستوسیتوز و تازه های درمان
دکتر بی بی شهین شمسیان
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
نوتروپنی
دکتر محمدعلی احسانی
۱۳۹۶/۱۰/۲۸
تومورهای کبدی
دکتر مریم تشویقی
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
گزارش موردی
دفتر انجمن
۱۳۹۶/۱۲/۱۷
گزارش موردی
دفتر انجمن

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :