قوانین و مقررات پزشکی عمومی

برنامه آموزشی بازنگری شده پزشکی عمومی  از سوی وزارت بهداشت ابلاغ و از ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ لازم اجرا می باشد.