دکتر حسن ابوالقاسمی (کم خونی در کودکان)

دکتر حسن ابوالقاسمی – انتقال خون

دکتر شیوا نظری- سرطان خون در کودکان
دکتر حسن ابوالقاسمی- فاویسم
دکتر حسن ابوالقاسمی-بیماریهای خونریزی دهنده
دکتر مینا ایزدیار- سرطان
دکتر مهران کریمی- سرطان خون
دکتر حسن ابوالقاسمی- سرطان خون
دکتر حسن ابوالقاسمی-کم خونی ارثی و اکتسابی
دکتر محمد فرانوش- علائم سرطان خون در کودکان
دکتر حسن ابوالقاسمی-کم خونی ژنتیک
 دکترحسن ابوالقاسمی- فقر آهن
دکتر حسن ابوالقاسمیکم خونی و عوامل کم خونی
دکترحسن ابوالقاسمی- باورهای غلط در خون
دکتر حسن ابوالقاسمی-بزرگی غدد لنفاوی
دکترحسن ابوالقاسمی-توروم وبزرگ شدن غدد
دکترحسن ابوالقاسمی- مشکلات خونی درکوکان
دکتر حسن ابوالقاسمی-پیشگیری از کم خونی
دکترحسن ابوالقاسمی- مصرف خون و فرآورده های خونی
دکتر امیرعباس هدایتی اصل- شایع ترین سرطان ها در کودکان